Fysiotherapie

De fysiotherapeut is de expert als het gaat om bewegen en gezondheid en zorgt ervoor dat mensen, binnen hun eigen mogelijkheden, zo optimaal mogelijk kunnen bewegen en zo min mogelijk beperkt worden in hun dagelijkse doen en laten.

De fysiotherapeut behandelt klachten opgedaan tijdens het werk of sporten, maar kunnen ook het gevolg zijn van een verkeerde beweging, een ongeluk, ziekte of, gewoon door het ouder worden.

Maar ook na uw behandeling kan de fysiotherapeut u verder ondersteunen en begeleiden.


The Box Fysio Training heeft naast Reguliere fysiotherapie
de volgende specialisaties:

 

De arbeidsfysiotherapeut richt zich op problemen die verband houden met het werk van de individuele werknemer.

Samen met u wordt er gewerkt aan een verantwoorde terugkeer op de werkvloer. Zaken die aan de orde komen, zijn bijvoorbeeld werkhouding, werkplek, werktaken, werkduur en werkorganisatie.

De arbeidsfysiotherapeut informeert, adviseert en behandelt u met als doel klachten en verzuim te voorkomen. Naast fysiotherapie kan de behandeling ook bestaan uit een (re-integratie) trainingsprogramma, een instructietraining op de werkplek of een werkplekonderzoek. Het resultaat moet zijn dat u optimaal functioneert in uw eigen arbeidssituatie.

De sportfysiotherapeut speelt een belangrijke rol bij preventie, voorlichting en advies voor iedereen die wil gaan sporten of sport als hobby of beroep heeft.

De sportfysiotherapeut behandelt cliënten die na ziekte of blessures weer aan het werk willen en/of weer willen sporten. Zij begeleidt en adviseert ervaren sporters die hun sport op hoog niveau willen beoefenen.

De meeste klachten waarmee mensen naar de sportfysiotherapeut gaan, zijn blessures aan de knie, enkel en schouder. De therapie richt zich niet alleen op het herstel van de getroffen gewrichten, maar kan ook bedoeld zijn om juist die lichaamsdelen te trainen die nog wel belastbaar zijn.

De manueel therapeut heeft zich gespecialiseerd in het onderzoek en de behandeling van patiënten met klachten aan de wervelkolom en de gewrichten in armen en benen.

In het algemeen is manuele therapie geschikt voor klachten die, behalve met pijn, gepaard kunnen gaan met het slechter bewegen van een gewricht of gewrichten.

De manueel therapeut werkt vanwege zijn specifieke kennis en vaardigheden vooral aan klachten aan de wervelkolom en klachten die daarmee samenhangen.

Gewrichten kunnen ook een te grote bewegelijkheid hebben. Dat kan leiden tot instabiliteit en klachten. In dit geval kan de manueel therapeut u met specifieke trainingsadviezen leren uw gewrichten door middel van spieren stabieler te maken.

Er worden beweegprogramma’s aangeboden voor mensen met COPD, hart- en vaataandoeningen en klachten aan het beweeg- en houdingsapparaat.