WOD WorkOut of the Day
‘WorkOut of the Day’ is bedoeld voor een breed mogelijke trainingsprikkel op het lichaam zonder dat er gewenning optreedt. Hierdoor kan het meeste rendement uit een training worden gehaald.

De WOD’s variëren per dag en verschillen van duur en welke prestaties er geleverd worden. Er is altijd sprake van een goede sportieve competitie waarbij ‘community’ centraal staat.

WOD

‘WorkOut of the Day’ is bedoeld voor een breed mogelijke trainingsprikke…

Open Box

Tijdens de Open Box-uren kun je jouw eigen weaknesses bijschaven en bepa…