Fundamentals
CrossFit is een kracht- en conditioneel trainingsprogramma dat als doel heeft een zo breed mogelijke trainingsprikkel op het lichaam te creëren. CrossFit streeft erna de tien basiseigenschappen van fitness te trainen aan de hand van de
10 functionele bewegingen binnen het programma. Iedereen traint dezelfde bewegingen, maar op zijn/haar
niveau en zijn ter voorbereiding op de reguliere “WorkOut of the Day’-trainingen.

WOD

‘WorkOut of the Day’ is bedoeld voor een breed mogelijke trainingsprikke…

Open Box

Tijdens de Open Box-uren kun je jouw eigen weaknesses bijschaven en bepa…